تلفن تماس: 88650215 تلفن تماس: 88650215 تلفن تماس: 88650215

تلفن تماس: 88650215

تلفن تماس: 88650215

تلفن تماس: 88650215

درباره ما

شرکت حمایت از سرمایه گذاران خارجی عدالت ایرانیان

موضوع مشاوره و انجام امور حقوقی از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر، انجام کلیه فعالیتهای فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم در ایران قدمت سرمایه گذاری خارجی به بیش از یک قرن می رسد و به دوران حکومت امتیازهای سنتی باز می گردد.

اولین قانون سرمایه گذاری ایران قانون (( جلب و حمایت از سرمایه های خارجی )) مصوب 7/9/1344 است این قانون که در 7 ماده تنظیم شده در برگیرنده ضوابط و تشریفات کلی و عمومی راجع به سرمایه گذاری خارجی بود.

پس از این قانون موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری متعددی بین دولت ایران و سایر دولتها تا اینکه در سال 1380 قانون (( تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی )) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این قانون که در مقایسه با قانون اول سرمایه گذاری از جامعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است بهمراه آیین نامه اجرایی خود، تقریبا تمامی حوزه های سرمایه گذاری را در 7 فصل شامل: تعاریف، شرایط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی، مراجع ذی صلاح، تضمین و انتقال سرمایه خارجی، مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی، حل و فصل اختلافات و مقررات نهایی را در برمی گیرد.

 

با توجه به قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 7/9/1334 و نیز قانون (( تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی )) مصوب 19/2/1380 ، این شرکت با استفاده از حقوق دانان مجرب وکارشناسان اقتصادی ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری در راستای حمایت از سرمایه گذاران خارجی اقدام خواهد نمود.

 -گام اول در حمایت ارائه خدمات مشاوره ای است که در این مرحله کارشناسان و حقوق دانان ضمن ارائه راهکارهای اجرایی و حقوقی از بروز هرگونه اشکالات  احتمالی پیشگیری می نمایند.

-گام دوم، درصورت بروز اختلاف و ایجاد مشکلات قانونی که ناشی از عدم تعهد و اختیار سرمایه گذار می باشد با حضور در مراجع ذیصلاح از حقوق سرمایه گذار دفاع می نماید.

-گام سوم، احقاق حق و حمایت های حقوقی همه جانبه از سرمایه گذاران با استفاده از قوانین و مقررات به منظور اطمینان بخشی و توسعه امر سرمایه گذاری در کشور می باشد.